Иновация

Резултати за: ИНОВАЦИЯ

Научете повече за иновацията

Виртуална възстановка на Средновековна крепост Перник и Подземен музей по минно дело, Община Перник

Чрез 3D очила и смартфон се предоставя възможност на посетителите да наблюдават виртуална възстановка на два туристически обекта – Средновековна крепост Перник и Подземен музей по минно дело. Първият аудио-визуален продукт представлява виртуална възстановка на Средновековната крепост, която включва 360°видео разходка, анимационни ефекти, движещи се хора, реставрация на крепостта и информационни текстове. Продуктът представлява кратък филм с продължителност приблизително 5 минути. Озвучен е с гласа на актьора Любомир Бъчваров. Вторият продукт представлява виртуална възстановка на Подземен музей по минно дело. Включва 360°видео разходка, анимирани работници и информационни текстове. Целите на проекта са: да се предложи на посетителите интерактивно съпреживяване и алтернативен достъп до културно-исторически атракции, улесняване на достъпа на лица в неравностойно положение до недвижимото културно наследство, привличане на посетители от различни социални групи; повишаване на интереса към туристическите обекти.

Повече може да научите тук: http://www.museumpernik.com/minen.php и www.pernik.bg

Жива изложба на пеперуди, Регионален исторически музей – гр. Бургас

Регионалният исторически музей в Бургас (РИМ Бургас) разполага с 4 експозиции, разположени в отделни сгради – паметници на културата. Едно от основните направления в работата на музея е организирането на разнообразни и интересни събития, чрез които да привлича повече посетители. През 2014 г. за пръв път в Природонаучната експозиция бе осъществена Иновативна изложба от живи тропически пеперуди, които се излюпваха пред очите на посетителите и летяха между хората свободно. Големият посетителски интерес и положителните отзиви направиха тази изложба най-успешното събитие в дейността на експозицията. Затова инициативата продължи и през следващите години  и с допълнителни видове пеперуди. През 2016 г., тъй като сградата на природонаучната експозиция бе затворена за основен ремонт, изложбата гостува в Експоцентър Флора в Морската градина в Бургас, където бе посетена само за 2 месеца от над 10 000 човека. Живата изложба от тропически пеперуди вече се разпознава като запазена марка на Природонаучната експозиция на РИМ Бургас, независимо от мястото, където е организирана. Жива изложба, в която основен акцент са тропически пеперуди, които пристигат в музея като какавиди (отглеждани изкуствено, а не хванати от природата), които се излюпват пред очите на посетителите. Залата, в която се организира изложбата, предварително е аранжирана като тропическа градина. В нея освен това се поддържат и специална температура и влажност, необходими за оцеляването на пеперудите. Така излюпените пеперуди летят свободно между растенията и посетителите и дори кацат върху хората. Като допълнение има информация за фазите в живота им, за видовете, които се срещат в България, за растенията, които привличат тези насекоми и за самите видове тропически пеперуди (на български, руски и английски език).

Повече може да научите тук: http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=article&id=276

Camping.bg - Българският къмпинг портал

Българският къмпинг портал – Camping.bg стартира официално като интернет каталог на българските къмпинги в началото на 2010 г. Същата година в партньорство с издателство Бук Бутик беше издаден първият в България книжен къмпинг пътеводител „Къмпинг на три морета“. През 2015 г., с разширен екип Camping.bg изцяло обнови интернет страницата – визуално и функционално. Българският къмпинг портал Camping.bg е онлайн каталог на местата за къмпинг настаняване в България и околните балкански държави. Той е също така и специализирана медия отразяваща събития, полезни и любопитни факти и новини свързани с къмпинг туризма. В Camping.bg има също така и специални секции посветени на избора на къмпинг оборудване, съвети за начинаещи и напреднали туристи, както и пътеводител с календар на събития от България и пътеписи от страната и чужбина. Camping.bg е изцяло нов електронен информационен продукт, който няма аналог в българското интернет пространство. В него на едно място е събрана огромна по обем и от различни категории информация за места, условия за къмпинг настаняване, туристическо оборудване, новини и анализи, полезни съвети, събития, пътеписи и т.н. Всичко това е достатъчно, за да може желаещите да практикуват къмпинг туризъм да получат максимално подробна информация относно мястото, на което ще отидат, какво да носят със себе си, какво могат да посетят наоколо и т.н. Алтернативните решения са общи туристически портали, които събират информация от интернет пространството с цел генериране на интернет трафик, като не контролират и не гарантират достоверността на публикуваната от тях информация. В същото време Camping.bg работи в тясно сътрудничество със собствениците на къмпинги в България и информацията, снимковият материал и мултимедия в портала гарантирано е актуална.

Повече може да научите тук: http://camping.bg/

Комплекс Uva Nestum Wine & SPA, „Билта“ ЕАД

Комплекс Uva Nestum Wine & SPA e разположен на живописно място, в непосредствена близост до град Гоце Делчев. Комплексът се простира на площ от 62 дка в красивата долина на река Места, сгушен между четири величествени планини – Пирин, Родопи, Славянка и Боздаг (Фалакро).

Дълбокото убеждение на винопроизводителите от изба Uva Nestum е, че вината изразяват отличителни качества за техния произход, най-доброто, което земята може да им даде. Ето защо, виното от изба Uva Nestum се произвежда единствено от собствени лозя. Лозята заемат площ от 17 дка. Отглежданите сортове са пет: българският сорт Рубин, Сира, Каберне Фран, Мерло и Каберне Совиньон.

Uva Nestum Wine & SPA е проект за комплекс, изграден по примерите за устойчив целогодишен туризъм на световноизвестните винени дестинации. Комплекс, който предоставя възможност за развитие на различни видове туризъм и има потенциал да привлича туристи от различни целеви сегменти. Реализирането на идеята за Uva Nestum Wine & SPA отнема около 14 години. Изборът на подходяща земя е основното предизвикателство в това начинание. Шансът за проекта идва под формата на търг за продажба на пустеещи земи и рушащи се постройки, част от бивше военно стопанство. Земеделската дейност на дружеството предопределя и първите промени в имота – изграждането на стопански и производствени сгради. Следва подготовката на земята и засаждане на първите лозови насаждения през 2005 г. През 2009 година е построена избата и е поставено начало на винопроизводството. Целта, който си поставя екипа на комплекс Uva Nestum Wine & SPA е да спомогне за налагането на страната не само като дестинация за сезонни ваканции – зимни и летни, но и като място за целогодишен туризъм, който допринася за развитието на целия Неврокопски регион, предлагайки винен, гурме, културно-исторически и спа туризъм.

Повече може да намерите тук: http://www.uvanestum.com/

„Насърчаване на предприемачеството в сектор „туризъм“ и свързаните с него сектори чрез иновативен трансфер на знания и умения в областта на предприемачеството, въвеждането на иновации и прилагането на информационни и комуникационни технологии“, Туристическо сдружение „Каварна“

По своята същност предложената иновация е насочена към трансфера и прилагането на нови практики в сферата на регионалната политика в областта на туризма и ученето през целия живот, които в последствие биха могли да се приложат в по-голям мащаб национален или международен мащаб с привличането на други представители на неправителствения сектор, местната власт и частния бизнес. Ефектът от иновацията се състои в  подобряване условията за развитие на собствен бизнес на територията на общините Каварна, Шабла и Балчик, насърчаване на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори и най-вече повишаване на знанията, уменията и компетенциите за развитие на дейности в сферата на туризма, което ще доведе до повишаване качеството на предлаганите туристически услуги/продукти.

Реализирането на иновацията стартира през 2015 г. в изпълнение на средносрочната и дългосрочна стратегия на туристическо сдружение „Каварна“, насочена към подпомагането на регионалната и териториално диференцирана политика за развитието на туристическата индустрия, насърчаване на предприемаческите инициативи и привличане на външни инвеститори в региона на общините Каварна, Шабла и Балчик. Иновацията е осъществена след предварително проучване и подготвителна работа, извършени в рамките на 2 години преди нейното същинско осъществяване. Реализираната от туристическо сдружение „Каварна“ иновация включва: Разработване на Стратегия за внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик; Разработване на Наръчник на предприемача в сектор „Туризъм“ и 3 пакета с обучителни материали; Разработените обучителни материали са публикувани в специализирана онлайн платформа за провеждане на онлайн обучения в сферата на туризма, което представлява иновативен подход за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на предприемачите в сферата на туризма на територията на общините Каварна, Балчик, Шабла; Разработване на интернет страница с интегрирана онлайн платформа за провеждане на дистанционни обучения – http://kavarna.org/;  Онлайн платформата за обучения в сферата на туризма представлява иновация на регионално ниво, тъй като предоставя качествено нова безплатна услуга, насочена към насърчаване на предприемачеството и иновациите в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори.

Повече може да научите тук: http://kavarna.org/za-sdrujenieto/

Мобилно приложение с Augmented Reality изживяване, издателство Travel Books

Издателство Travel Books издава интересни пътеводители и туристически издания за България. Един от тях е фото пътеводителя на крепости и антични градове в България (www.kreposti.bg). През 2016 г. издателството разработва безплатно мобилно приложение и софтуерна система за добавяне на интерактивност към туристическите книги и пътеводители. Иновативното приложение добавя Augmented Reality изживяване. Целта на иновацията е да се направят по-интересни и интерактивни туристическите издания за България. Мобилното приложение и софтуера, свързан с него добавят уникално изживяване при прочитане и разглеждане на изданията. Освен изумителните снимки правени от професионални фотографи, в книгата, чрез мобилното приложение, могат да се разгледат кратки видеа, от самите туристически обекти. Алгоритъмът на приложението разпознава отделни снимки и изображения върху книгата и възпроизвежда видео върху тях. Чрез снимките, които „оживяват“, читателите могат да усетят по-добре атмосферата и красотата на туристическите обекти. Новите интерактивни пътеводители будят голям интерес сред чужденците. Видеата в тях могат да бъдат много информативни и да направят обектите още по-привлекателни. Според проучванията на издателство Травъл Буукс, иновацията ще бъде голям интерес както за български така и за чужди туристи.

Повече може да научите тук: http://travelbooks.bg/

Quick Orders - Платформа и мобилно приложение за разглеждане на електронно меню, повикване на сервитьор и изпращане на поръчки директно от мобилното устройство на клиента, Смарт Тех Системс

С приложението човек в заведение, ресторант, клуб, бар, в хотел, може да разгледа менюто на мобилния си телефон, да повика сервитьор, или директно да изпрати поръчката си. Ориентирано е изключително към спестяване на време на клиента, ускоряване и повишаване качеството на обслужването и увеличаване на приходите. Приложението предлага интуитивен интерфейс и многоезично меню, което максимално да улесни потребителите, включително чужденците, които могат да разглеждат меню и да поръчват на езика, който желаят. Quick Orders представя по качествено нов начин менюто на клиентите. Съчетава класическата конфигурация от категории и артикули, но представена по адаптивен за мобилно приложение начин, като за по-лесно възприемане се залага най-вече на визуалното съдържание. Артикулите са разделени на категории. Всеки артикул е със снимка, наименование, описание, грамаж и цена, които могат да се редактират, заменят, добавят или премахват. Клиентът може лесно да разгледа менюто и благодарение на визуалното съдържание, да избере какво да поръча. Друга основна функционалност на Quick Orders е повикването на сервитьор, сметка, лед и др. Quick Orders пряко таргетира и проблема с недостатъчните и недостатъчно квалифицираните кадри в сферата на туризма. Улеснявайки обслужването, спестява време на сервитьорите, като по този начин позволява те да се фокусират вниманието си върху клиента и по-качествения сервиз. Quick Orders е разработен операционните системи Android, iOS и Windows Phone, за да се обхванат всички потребители на мобилни устройства. Към момента търговската марка “Quick Orders – Твоят личен сервитьор“ е в процес на регистрация в Европейското патентно ведомство.

Повече може да научите на: http://www.quickorders.net/

iLoveDobrich – официален интерактивен гид на Добрич, Община Добрич

iLoveDobrich е част от международната мобилна платформа iLove, разработена в Англия, ползваща най-модерните технологии и концепции в маркетинга и електронната търговия. iLoveDobrich е официален интерактивен гид на Добрич, който стартира на Деня на Добрич – 25 септември 2016. Мобилната платформа, която използва съвременния подход в маркетинга, чрез смартфона предоставя информация за забележителностите на град Добрич, както и за специални предложения на бизнеса, за провеждащи се мероприятия – концерти, фестивали, изложби и др. Нещо повече – тя е разработена по начин, носещ и бонуси на туристите и гостите на града, като рекламни материали, отстъпки от входни такси и др. Системата е разработена и ползва 10 езика, тя е интелигентна – разпознава притежателя на устройството и предоставя информация на съответния език. Например румънците, които влизат в България и минават през град Добрич имат възможност на родния си език да научат къде какво могат да видят. Идеята е туристи – български и чуждестранни, да бъдат привлечени от потенциала, да спират и да посещават интересните места, от друга страна децата и младите хора да бъдат приканени и привлечени да посещават музеи, галерии и др. културно-исторически обекти. Това иновативно решение обединява усилията на общината, фирмите, гражданите и туристите с цел подобряване качеството на предлаганите услуги.

Повече може да научите тук: https://ilovedobrich.bg/homepage/

MyBulgaria

Среда носител: Инстаграм @mybulgaria

За краткото си съществуваве от малко повече от година и половина, MyBulgaria се превърна в едн от най-големите издания на тема природа и туризъм в България с ежедневни над 53000 абонати, аудитория от повече от 300000 души от България, безброй чужди посетители, над 1 милион харесвания и многобройни искрени обещания за задължително посещение на България. Целта е да покаже на чуждите туристи красотата на българската природа, и да припомни на българсите туристи, че не винаги оценяваме това, което имаме. Да накара българина да се гордее с природата, обичаите и традициите си, и да почита и пази съхраненото до наши дни. Платформата е високо профилирана и стриктно таргетирана в категориите природа и туризъм. Наблюдава се засилен интерес и в подкатегориите фотография и свободно време.

Повече може да научите тук: http://instagram.com/mybulgaria

Фестивал „Опера на върховете“, Софийска опера и балет

Фестивалът „Опера на върховете – Белоградчишки скали“ се проведе за първи път през 2016 г. в дните 5 – 7 август. Той е новаторска идея на режисьора Пламен Карталов, която дава на публиката възможност по друг начин да усети любимите си произведения. Заедно със спектаклите, които се провеждат в първия двор на крепостта, се предложи и специално културно събитие – посещение на пещерата „Магура“  – пърформанс „ВАГНЕР МАГУРА: Богове, Великани, Джуджета и Валкюри“. „Опера на върховете – Белоградчишки скали“ се превърна в национално и международно културно събитие. Привлече много гости в Белоградчик, които дойдоха да се насладят на оперното и балетно изкуство под открито небе. Специално за фестивала пристигнаха зрители не само от страната, но и от Унгария, Сърбия, Полша, Румъния, Русия, Германия, САЩ. Град Белоградчик е магнит за нов вид културен туризъм – оперния, който даде ново и допълнително въздействие и принос на икономиката в града.

Повече може да научите тук: http://www.operasofia.bg/