Туристическа дестинация

Резултати за: ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Научете повече за дестинацията

Община Априлци

Априлци се намира в подножието на северните склонове на Централна Стара планина и обхваща приблизителна площ от 238 кв. км. Надморската височина е между 500 – 600 м. Климатът е умерено – континентален. Над града се издига най – високия старопланински връх – връх Ботев. Априлци и приказно място, превърнало се в предпочитана туристическа дестинация за всички ценители на красотата и любители на алтернативния туризъм. Предлага пленяваща гледка към Средна Стара планина, обилна зеленина, кристални реки и поточета, гостоприемно население. Всеки един от множеството туристи, които посещават Априлци, остават възхитени от непокътнатата природа, тучните ливади редуващи се със стръмни гори и високите Балкани. Това прави Априлци предпочитана дестинация за туризъм и отдих.

Повече може да научите тук: www.obshtina-apriltsi.com

Община Банско

Един от най-големите зимни курорти на България е разположен на 925 метра надморска височина в подножието на планината Пирин – на 150 км от София и 96 км от Благоевград. С годините Банско постепенно се утвърди като един от водещите зимни ски курорти в страната и региона, които привличат многобройни български и чуждестранни туристи. Безспорно Банско е познат сред туристите основно като ски и сноуборд дестинация. Общата дължина на ски пистите е 75 км, като най-дългата от тях е 16 км. Около 90% от всички писти са оборудвани с оръдия за изкуствен сняг. Но това са само част от нещата, които може да опита туриста, когато посещава дестинация Банско – тук е съхранен духа на Възрожденска България и автентичната кухня на региона. Все повече културни събития се провеждат в региона всяка година, а туристите могат да открият и разнообразни възможности за практикуване на различни спортове. Всичко това са сред възможностите за туризъм, които предлага дестинация Банско през цялата година.

Повече може да научите тук: www.bansko.bg

Община Велинград

Велинград е най-щедро надареният с минерална вода град в България. Той е разположен на 700-800 метра надморска височина между Родопите и Рила със средногодишна температура +10 градуса по Целзий, с прохладно лято и умерена зима. Продължителността на слънцегреенето е над 2000 часа годишно и с това Велинград е един от най-слънчевите градове в България. Мъглите и облаците са сравнително рядко явление. В района на Велинград са разположени 4 геотермални находища – Чепино, Лъджене, Каменица, Драгиново. Общият брой на изворите е 74. Официалният експлоатационен дебит е  124,28 л./сек. и температура от 250 С до 97,30 С. Показателите им по отношение на химичен състав и въздействие върху човешкия организъм са разнообразни. Към това трябва да се добавят и възможностите за културно-исторически и кулинарен туризъм, които предлагат съседните населени места, както и възможностите за практикуване на алтернативен туризъм.

Повече може да научите тук: www.velingrad.bg

Ивайловград – Южната приказка на България

Ивайловград се намира в крайните дялове на Източните Родопи, по средното течение на река Арда и нейните величествени притоци Бяла и Луда река. Той е единственият български град, от който отправяйки се на север се стига до Южната ни съседка Гърция. С  уникалния си ландшафт Ивайловград разполага с редки видове растения и животни обединени в три защитени местности: „Меандрите на Бяла река“, „Дупката“ и „Ликана“. Ивайловград очарова със своята красива и непокътната природа и множеството уникални културно-исторически обекти и артефакти.

Повече може да научите тук: www.ivaylovgrad.org

Община Каварна

Каварна се намира на скалист бряг в северната част на българското Черноморие, на 63 км североизточно от Варна. Красивото крайбрежие на Каварна се простира на 42 км, а общата площ на плажовете в общината е 74 000 кв. м. Населението на града е около 11 000 души. Следите от човешка дейност в района датират от ІІІ хил. пр.Хр. Гръцки заселници от Месемврия (днешен Несебър) образуват колонията Бизоне в района през V в. пр.Хр. Днес на нос Чиракман, който е на 3 км южно от Каварна, се намират останките от крепостна стена, строена през ІV в. н.е. През Античността и Средновековието градът е важен икономически и културен център. През XIV в. Карвуна (Каварна) и близкият град Калиакра са главните градове на Карвунското княжество. След XV в. средновековният град Карвуна получава името Каварна. Днес Каварна е известна като „Рок столицата на България”, защото всяко лято градът събира на една сцена световноизвестни рок музиканти. Фестивалът „Каварна рок фест” стартира през 2006 г. и досега в него са участвали редица емблематични групи. Но това е само малка част от това, което може да предложи дестинацията – тук може да се практикува морски туризъм, риболов, културно-исторически туризъм и др.

Повече може да научите тук: www.kavarna.bg

Корените на България – община Шумен, община Велики Преслав, община Каспичан (подадена кандидатура от Шумен)

Районът, формиран от общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан, се намира на територията на област Шумен в североизточната част на България. Общата територия на района е около 1 200 кв.км., намира се на около 70 км от третия по-големина град в България и морско пристанище Варна и на около 120 км от двете пристанища на р. Дунав – Русе и Силистра. Районът е част от област Шумен, Североизточен регион за планиране. В туристическата дестинация „Корените на България“ са включени 5 историко-археологически резервата, в т.ч. 4 с национално значение.  Дестинацията обхваща туристически обекти, свързани със създаването на българската държава: Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, ИАР /историко-археологически резерват/ „Плиска“, ИАР „Мадара“, ИАР с археологически музей „Велики Преслав“, НИАР „Кабиюк“.

Повече може да научите тук: www.shumen.bg; www.velikipreslav.bg; www.kaspichan.org

Пъстрото лице на Добруджа – община Добрич, община Добричка, община Балчик, община Каварна (подадена кандидатура от община Добрич)

Туристическа дестинация „Пъстрото лице на Добруджа“ обхваща общините Добрич, Добричка, Балчик и Каварна и е създадена по проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013. Развит е регионален туристически продукт, базиран на природните, историческите и културните дадености на четирите общини, ориентиран към широк кръг потребители, с възможности за предлагане извън сезона. „Пъстрото лице на Добруджа“ включва 15 туристически маршрута, предлагащи специализиран, здраве, природен и културен туризъм, чрез които се избягва сезонността и концентрацията в морските курорти. Маршрутите представят туристическия ресурс на новата дестинация „Пъстрото лице на Добруджа“ – слънце, море, красива природа, древно минало и модерно настояще. Те включват повече от 30 природни и културно-исторически обекти, организирани в балансирани и интересни турове, адаптирани към търсенето и очакванията на  туристи от различни възрастови групи с разнообразни интереси, като част от тях са особено подходящи за туристите, които вече са гости на черноморските курорти.

Повече може да научите тук: www.dobrich.bg; www.dobrichka.bg; www.balchik.bg; www.kavarna.bg

Община Пловдив

Дестинация Пловдив се характеризира с достъпност до града като туристическа дестинация и достъпност от Пловдив до други туристически дестинации, които са ресурс за обогатяване на туристическия потенциал на града и които го превръщат в естествен “център” за туризъм.

Пловдив – вечният град на България, е съхранил на територията си материални свидетелства за човешко присъствие в продължение на осем хиляди години.  Антропогенните ресурси за развитието на туризма в Община Пловдив надхвърлят средното за страната, и за която и да е било страна дори в Европа. На територията на града има археологически останки от епохите на неолита, античността, средновековието, Възраждането, Третата българска държава до наши дни. В списъка на културните ценности от национално и местно значение са включени повече от 715 индивидуални недвижими културни ценности (ИНКЦ), от които 45 са с категория национално значение. Има над 245 НКЦ от ансамблово значение. Община Пловдив като туристическа дестинация  е фокусирана върху приоритетните видове туризъм, за които Пловдив има много развити активи. Това са културният, вино & гурме, бизнес, конгресният и събитиен, спортният и уикендов/градски/шопинг  видове туризъм. Всички те носят една обща, незаменима и уникална културна идентичност, типична само за Пловдив, която служи за тяхното утвърждаване и допринася за конкурентноспособността на цялата туристическа индустрия в града. Пловдив е център с национално значение за територията на ЮЦР и Южна България, който  осигурява ежедневното, периодично и епизодично обслужване на значителен контингент от населението на населените места (общините), попадащи в неговото урбанистично гравитационно поле и в зоната му на влияние. Пловдив е град с бъдеще, обусловено от самочувствието и гражданския ангажимент на неговите жители – гаранти за съхраняването на паметта и за успешното развитие на един от най-старите живи градове в света.

Пловдив е европейски град, известен с древната си история и култура.

Повече може да научите на: www.plovdiv.bg

Община Русе

Община Русе е разположена в Североизточна България, като се намира в близост до основни туристически пазари и туристически коридори. Общината е отдалечена от основните вътрешни туристически пазари – София, Пловдив и отчасти Варна. Тя е най-близко разположената част от България до Букурещ и пазар Румъния, който през последните години е от водещите и генериращ пазар за страната. Община Русе се слави с най-голямото пристанище, което ни свързва с нашите съседки и на което акостират най-много пътнически кораби. Освен всичко горепосочено в съседство с общината се намира и обект попадащ под егидата на ЮНЕСКО-Ивановските скални църкви. Като водеща община в региона, Община Русе разработва рекламните материали и промотира културно-туристическите забележителности на областта. Към основните обектите намиращи се в рамките на Община Русе и допринасящи за развитието на културно-историческия туризъм попада единственият действащ скален манастир „Свети Димитър Басарбовски“. Културно-историческият туризъм е приоритетен за Община Русе и региона.

Повече може да научите тук: www.ruse-bg.eu

Община Сапарева баня

Cапарева баня e разположена под северните склонове на Рила планина. Малката, но богата на природни дадености община, се намира в Кюстендилска област /Югозападна България/ и разполага с много добри условия за развитието на балнеотуризма. Главната предпоставка за това са лечебните геотермални води, с каквито този край е щедро надарен. Минералната вода в Сапарева баня е естествен дар на природата и основен лечебен фактор с широк диапазон за лечение на различни заболявания – лекува успешно опорно-двигателен апарат, периферна нервна система, дегенеративни ставни заболявания, кожни и гинекологични заболявания. Водата е хипертермална, слабо минерализирана и сулфидна с най-богато съдържание на сероводород в България. Условията за балнеотуризъм се комбинират успешно с всички културно-исторически обекти съсредоточени в региона. Не по-малко впечатляващия са и условията за развитие и практикуване на планински туризъм с всичките му подвидове. Всичко това превръща община Сапарева Баня в една разнообразна и интересна дестинация за практикуване на различни форми на туризъм.

Повече може да научите тук: www.saparevabanya.bg