Журналистически материал на тема туризъм в България за 2018 г. в печатна медия

Крайни резултати в: ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ НА ТЕМА ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. В ПЕЧАТНА МЕДИЯ

Описание на кандидатурите: