Община на 2016 г. за културно-исторически туризъм

Резултати за: ОБЩИНА НА 2016 Г. ЗА КУЛТУРО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ

Научете повече за общината

Община Благоевград

Община Благоевград се намира в югозападната част на България и обхваща 620.12 кв. км територия. Населението в нея към юли 2011 година е 77441 души. Административният център на общината е град Благоевград. Благоевград e изцяло обновен и един от най-приятните градове в България заради привлекателния си архитектурен вид, старинния квартал Вароша и др. В града успешно се развива конгресен туризъм. Съществен потенциал за развитие има балнео туризма, както и ски-туризма в района на м. Картала. Близостта на Рилския манастир прави Благоевград задължителна спирка по време на културно-познавателни турове в страната. Благоевград и курортна планинска местност Бодрост са изходен пункт за маршрути в Рила, като тук е и най-старият резерват в страната: “Парангалица”.

Повече може да научите тук: www.blgmun.com

Община Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България и има население от около 72 000 души. През него криволичи една от големите и пълноводни български реки – Янтра. Днес Търново е 15-ти по големина град в страната и безспорно един от най-красивите и посещавани в България. Голяма част от сградите са запазили традиционния си български стил и това създава уникалната атмосфера в града. Повечето улички, които пълзят по хълмовете на Търново, са тесни и криволичещи, но изпълнени с неповторимо очарование. Много от старите сгради са превърнати в хотели, ресторанти и музеи, които целогодишно посрещат посетители.

Повече може да научите тук: www.veliko-tarnovo.bg

Община Елена

Община Елена е административно-териториална единица по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство в Република България, част от област Велико Търново. Административният център на общината е град Елена. Съгласно Закона за териториалното развитие област Велико Търново, респективно община Елена, се включва към Северния Централен район. Населените места на територията са общо 124. Община Елена е една от малкото в страната, на чиято територия е съхранено голяма част от архитектурното наследство от периода на Възраждането – близо 600 недвижими културни ценности, от които само в града са над 300. Седем от сградите са обявени за недвижими културни ценности от национално значение. Сред тези сгради са: Петте Хаджидимитрови къщи под един покрив; родната къща на бореца за църковна независимост Иларион Макариополски, сградата на първото класно училище в страната – Еленската „Даскалоливница“; Попниколовата къща; храмът „Свети Никола“ – най-старият в региона и не на последно място издигащата се в най-високата част на града часовникова кула, построена през 1812 година. Градският часовник – кула, както и перото на даскалите от именитото класно училище , съставят и  герба на Община Елена. В общинския център се намират 4 музейни обекта. Три от тях, заедно с други емблематични сгради от периода на Възраждането, оформят открития през 1981 г. архитектурно-исторически комплекс „Даскалоливница“. Музейните експозиции, които могат да бъдат разгледани са 8.

Повече може да научите тук: www.elena.acstre.com

Община Казанлък

На територията на общината се намират следните културно-исторически ценности на България: Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”, Исторически музей “Искра”, Драматичен театър “Любомир Кабакчиев”, Литературно-художествен музей “Чудомир”, Библиотека “Искра”, Художествена галерия – Казанлък, 23 читалища, 19 читалищни библиотеки, религиозни храмове.

Напластяванията от антично през тракийско, римско и възрожденско до съвременно културно присъствие, са превърнали община Казанлък в истинска съкровищница в сърцето на България. От времето до формирането на първата българска държава са останали значителен брой материални свидетелства – селищни руини, могилни некрополи, гробищни могили, светилища, крепости и други съоръжения, като значителна част от тях са все още непроучени и не експонирани. От времето на Първата и Втората български държави са останали руини от десет крепости край гр. Шипка и гр. Крън, и селата Бузовград, Долно Изворово, Енина, Кънчево, Ръжена, Средногорово и Ясеново. Проведените през лятото на 2016 г. спасителни археологически проучвания в ареала на късноантичната църква и крепостта „Бузово Кале” край с. Бузовград разкриха останки с висока културно-историческа стойност, които наред с това са перспективни за бъдещото историческо развитие на района, тъй като представляват комплекс от археологически паметници с висока степен на запазеност: тракийска гробница, късноантична църква и крепост, която е изиграла важна роля не само през Античността, но и през Второто българско царство. Археологическите обекти от района могат да бъдат експонирани на открито и обединени в общ маршрут, отличаващ се с отлична природна среда и гледка към Казанлъшкото поле.

Повече може да научите тук: www.kazanlak.bg

Община Карлово

Община Карлово е разположена в централната част на България и северната част на Пловдивска област на площ 1030 км. Общината представлява 1% от територията на страната и е на 520 м. надморска височина. Сгушена в южните склонове на Централна Стара планина и обградена от Средна и Сърнена Гора, Карловската котловина представлява една самостоятелна област, характерна със своята културно – историческа и природна идентичност, запазена и развита през вековете. Съхранената природна среда предоставя широки възможности за развитие на еко, селски и планински туризъм. Лечебната сила на минералните води в гр. Баня и с. Климент е неоспоримо богатство, което трябва да бъде използвано за развитието на балнеоложки туризъм. С благоприятните си климатични условия, плодородни земи по течението на река Стряма и нейните притоци, с минералните си извори, това място е привличало заселници от най-стари времена. В археологическата карта на България този регион се отличава с голяма концентрация на обекти и находки от праисторическата епоха и такива, свързани с тракийската култура. Най-старите следи от живот, открити в Горнострямската долина, датират от новокаменната епоха VІ хил. пр. Хр. Селищни могили от неолита са открити при гр. Карлово, гр. Баня, с. Дъбене, с. Каравелово, с. Климент и др. През територия на днешната община Карлово са се пресичали основни и второстепенни пътища, обуславящи до известна степен значимостта на тогавашните селища, възниквали, процъфтявали и загивали, без дори някои да оставят имената си в историята. Град Kaрлово е родно място на Апостола на свободата Васил Левски, на учителя Ботьо Петков – баща на Христо Ботев, на братята Евлоги и Христо Георгиеви, Христо Попвасилев и други възрожденци, както и на Христо Проданов – първият българин, стъпил на връх Еверест.

Повече може да научите тук: www.karlovo.bg

Община Копривщица

Община Копривщица се намира в централната част на Същинска средна гора. В границите на общината влиза само едно населено място – град Копривщица с  население  2 307 души  към 30.10.2016 г. Копривщица е обявена за град музей през 1952 г., за архитектурен и исторически резерват през 1971 г., а през 1978 г. е призната за селище на вътрешния и международния туризъм. Архитектурно-исторически резерват – Копривщица е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта. Основните туристически услуги, предлагани на територията на община Копривщица се реализират от Дирекция на музеи и са насочени към исторически и културен туризъм. Вълшебството на природната красота в околностите на град Копривщица зареждат с енергия и здраве. Единадесет маркирани пешеходни маршрута с изградени туристически заслони  могат да бъдат посетени от любителите на природата. Копривщица като град-музей има голям набор от културно – исторически обекти, които да бъдат посетени от гостите на града. В община Копривщица е създаден фонд към Дирекция на музеите, който съдържа предмети и писмени исторически извори, фотоархив, богата библиотека от старопечатна и научна литература. Уредени са шест музейни експозиции в родните къщи на видни копривщенци: Етнографски музеи “Лютова къща” (1854 г.); Каблешкова къща (1845 г.); Дебелянова къща (1830 г.); Каравелова къща (1810-1835 г.); Къща Георги Бенковски (1831 г.); Яко Доросиев – Постоянна изложба „Копривщица“, просветен център през възраждането. „Старата тепавица” е атракционен обект, в който се представят характерни технологии за изработка на килими, плъсти /нетъкани килими/, използвани в бита на копривщенци през 18 и 19 в. Тук може не само да се пренесете няколко века назад, но и да сътворите със собствените си ръце сувенирът, който винаги ще ви напомня за Копривщица и нейната самобитност.

Повече може да научите тук: www.koprivshtitsa-bg.com

Община Кърджали

В сърцето на Източните Родопи, на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали – един град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни; славяни и прабългари, византийци и латинци. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство.  Районът на Кърджали е добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността. В съчетание с богатото, разнообразно и добре опазено природно наследство районът има шанс при добро управление на ресурсите, професионален подход към оформяне на предлагането и адекватен и ефективен маркетинг на продукта в кратки срокове да стане основен конкурент на вече утвърдени български дестинации с подобни ресурси. Община Кърджали има потенциал за развитие устойчив туризъм на основата на съхраненото уникално природно и културно – историческо наследство и водните ресурси в региона, отличаваща се с привлекателни релефни форми. Туризмът се утвърждава  като важен отрасъл на икономиката на региона и генерира приходи за общината, бизнеса и местното население.       Древните обитатели на нашите земи са завещали в региона на Кърджали наследство от многобройни паметници от различни исторически епохи; праисторически находки, тракийски гробници и римски мостове. Тук е и един от най-впечатляващите символи на културно-историческия туризъм на България – митичния археологически комплекс Перперикон. Комплексът включва дворец – светилище от VI – V в. пр. н. е., укрепена тракийска крепост, селище и кръгъл храм – прорицалище. Смята се, че тук е била една от столиците – резиденции на тракийските царе.

Повече може да научите тук: www.kardjali.bg

Община Мездра

Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на река Искър. Административният й център гр. Мездра се намира на 90 км. северно от гр. София и на 16 км. от гр. Враца. Общината се състои от 28 населени места – гр. Мездра и 27 села. Развитието на културно-исторически туризъм се осъществява благодарение на географското положение и наличието на голям брой паметници на културата, манастири, църкви и природни забележителности. Като такива може да изброим: Археологически комплекс „Калето“ разкриващ 70 вековна история и част от 100-те национални обекта; Средновековният град „Коритен град“, който се намира при известният природен феномен „Ритлите“; Черепишки манастир „Успение Богородично“, в който се намира „Вазовия кът“ (мястото в което Иван Вазов е прекарал много време е и е написал част от великите си произведения); Тържишки манастир „Св. Пророк Илия“; Църквата Свети Никола в село Царевец, единствената църква в България със запазен зидан иконостас; Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“, прекрасен комплекс за отмора притежаващ 5 метрова статуя на известния Вазов герой.

Повече може да научите тук: www.mezdra.bg

Община Пловдив

Град Пловдив е вторият по големина град в България, център на Туристически район „Тракия“, културната столица на България и културната столица на Европа за 2019 година. Антропогенните ресурси за развитието на туризма в Община Пловдив надхвърлят средното за страната, и за която и да е било страна дори в Европа. На територията на града има археологически останки от епохите на неолита, античността, средновековието, Възраждането, Третата българска държава до наши дни. В списъка на културните ценности от национално и местно значение са включени повече от 715 индивидуални недвижими културни ценности (ИНКЦ), от които 45 са с категория национално значение. Има над 245 НКЦ от ансамблово значение. Пловдив е признат исторически и културен център на Балканите и притегателна дестинация за културен туризъм. Градът се гордее с политика на устойчиво поддържан баланс между богато историческо наследство и развита съвременна инфраструктура, модел за успешно взаимодействие и наслагване на млада и активна модерност върху пластове древност. Пловдив е международно разпознаваем като място за изява и творчески диалог с най-добри възможности и пространства. Културните и образователни дейности са част от новоосмислената идентичност на пловдивските граждани и естествен спойващ елемент в общия мултикултурен и мултирелигиозен фон в града. Развитието на Пловдив оказва благотворно въздействие върху целия регион не само по отношение на опазване и валоризиране на наследството, но и като стимул за динамизиране на процесите в областта на съвременната култура.

Повече може да научите на: www.plovdiv.bg

Община Приморско

Туризмът е водещ отрасъл в община Приморско. Двата курортни града – Приморско и Китен, разполагат с над 60000 легла в хотели, мотели, семейни пансиони, къмпинги, почивни станции, къщи и самостоятелни стаи. С над 2000 места са заведенията за хранене и развлечения. На лице са голямо е разнообразие от допълнителни  туристически  услуги, които се предлагат на  територията  на община. През  летния  туристически  сезон  се провеждат  редица фолклорни  фестивали и  спортни  мероприятия. Особено привлекателно за посещение е Тракийското скално светилище Бегликташ, намиращо се на 4 км. от Приморско, Историческия музей в Приморско, Крепостната стена Урдовиза в Китен, Музея на Морското дъно в Китен, Музейната експозиция Българската Ясна Поляна и др.

Повече може да научите тук: www.primorsko.bg

Община Русе

Община Русе е разположена в Североизточна България на високия десен бряг на река Дунав. Общата площ на Oбщина Русе е 469.17 кв. км. Общината е отдалечена от основните вътрешни туристически пазари – София, Пловдив и отчасти Варна. Тя е най-близко разположената част от България до Букурещ и пазар Румъния, който през последните години е от водещите и генериращ пазар за страната. Община Русе се слави с най-голямото пристанище, което ни свързва с нашите съседки и на което акостират най-много пътнически кораби. Освен всичко горепосочено в съседство с общината се намира и обект попадащ под егидата на ЮНЕСКО – Ивановските скални църкви. Като водеща община в региона, община Русе разработва рекламните материали и промотира културно-туристическите забележителности на областта. Към основните обектите намиращи се в рамките на община Русе и допринасящи за развитието на културно-историческия туризъм попада единственият действащ скален манастир „Свети Димитър Басарбовски“. Културно- историческият туризъм е приоритетен за община Русе и региона.

Повече може да научите тук: www.ruse-bg.eu

Община Сливница


Община Сливница се намира в централната част на Западна България. Разположена е на 25 км от София и на 26 км от западната ни граница със Сърбия. Заема площ от 187 кв. км, наброява 9760 жители и включва 13 населени места: Aдминистративният център гр. Сливница и селата Алдомировци, Гълъбовци, Гургулят, Ракита, Извор, Бахалин Братушково, Бърложница, Радуловци, Драготинци, Пищене и Повалиръж. Намерените в околността останки от неолитни селища, доказаните исторически паметници от траки, римляни, византийци и славяни, говорят за хилядолетен активен живот по тези земи. Древният път, минаващ оттук, е бил артерия за придвижване на етнически групи още през каменно-медния период, а по-късно един от главните пътища, свързващ Ориента със Средна Европа, т.нар. “диагонален път”. Първият официален римски път е построен по времето на Клавдий и Нерон. Най-ранните знаци, оставени от човек, ни връщат пет-шест хиляди години назад. Историческите находки в местността “Пеклюк” и село Гълъбовци са от каменно-медната епоха.

Повече може да научите тук: www.slivnitsa.bg

Община Средец

Община Средец е разположена в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Територията й е с площ от 1146 кв.км, която представлява 1% от територията на страната. 2/3 от територията на общината, се заема от северните разклонения на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив. Природата на общината е представена от вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания. Следи от хилядолетната човешка цивилизация могат да се видят сред най-добре запазените образци на мегалитната култура – долмени, тракийски светилища, могили, византийски крепости и гарнизони. На територията й се намира Националният археологически резерват „Аничен и средновековен град Деултум – Дебелт”, паметник на културата с изключително национално и международно значение. Единствената римска колония на ветерани от територията на днешна България. Обектът е обявен за Национален археологически резерват от 1988 г. Резерватът е единствения археологически обект на България получил знак Европейско наследство през 2007 г., по Компонент Б от Регионалната програма на Съвета на Европа за културно и природно наследство в Югоизточна Европа (2003-2009) – съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Живото нематериално наследство на община Средец е съхранило празници и обичаи от традиционната култура на района като “Кукеровден” – маскарадни пролетни игри, за прогонване на злите духове и берекет,обичаят “Пеперуга” – характерен за дъжд и плодородие и Еньова буля – денят на билките и лятното слънцестоене, характерни за селата Факия и Момина Църква. Автентичните модели на тази съхранена обредност и днес може да се наблюдава в своята традиционна среда съпроводена от диалекта и съхранен културен пейзаж. Ежегодно в общината в края на месец май се провежда Националният странджанско-тракийски събор за млади таланти “Фолклорен венец-Божура”. В общината има запазени образци на странджанската архитектура в селата Голямо Буково, Кирово, Долно Ябълково и Факия.

Повече може да научите тук: www.sredets.bg

Община Стара Загора

Община Стара Загора заема северната част на Централна Южна България и влиза в състава на Южен Централен район. Територията ѝ е с площ от 1019.37км2. Част от нея заема северните полета на Горнотракийската  низина, а друга  южните склонове на Сърнена Средна гора. Стара Загора е динамично развиващ се град, университетски център, с богато историческо минало, с много научни и културни институти, център на област и община. Има стратегическо местоположение поради преминаването на основни пътни артерии през нейната територия. Разположена е в относителна близост до основните вътрешни туристически пазари – София, Пловдив и други големи градове, както и до основните входни пунктове на чуждестранния туристопоток към страната чрез летищата в София, Пловдив, Бургас и чрез изградените ГКПП с Турция и Гърция. Стара Загора е град с богат културен календар през цялата година. Голяма част от проявите са с национално и международно участие. Ежегодно се провеждат и с голяма популярност се ползват: Фестивал на оперното и балетно изкуство, Джаз форум Стара Загора, Фестивал на маскарадните игри, Международен фестивал на куклено-театралното изкуство за възрастни “Пиеро”, Национален конкурс за поезия “Веселин Ханчев”, Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“, Международен филмов фестивал „Златната липа“, Нощ на изкуствата, Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“, традиционни празници  в селата свързани с обредния календар и др.

Повече може да научите тук: www.starazagora.bg

Община Тутракан

Община Тутракан е разположена в североизточната част на Дунавската равнина на територия. Граничи с Република Румъния по протежението на река Дунав. Територията й е 440 кв. км. и на нея могат да се видят: антична римска крепост Трансмариска – културна ценност с национално значение от края на ІІІ век и средновековно селище; Храмът “Св. Николай”, гр.Тутракан – паметник, построен през 1861 – 1865 г. Архитектурният ансамбъл “Рибарска махала” е единственото естествено обособило се рибарско селище по поречието на р. Дунав от епохата на Възраждането и е с национално значение. Махалата има висок статут на автентичност. 48 от възрожденските къщи са регистрирани като културна ценност с местно значение. Друг впечатляващ обект е Историческия музей – Тутракан – експозицията включва ценни експонати от фондовете Археология, Възраждане, Нова история, Етнография. Изложени са находки от V хилядолетие пр.н.е., тракийска керамика, експонати от времето на античната крепост “Трансмариска”, от времето на Първото и Второто българско царство, от периода на османското владичество и национално-освободителните борби, документи и материали от времето след Освобождението през 1878 г. до 1940 г. В иконната зала се намират оригинални икони и старопечатни книги от втората половина на ХІХ век. Туристите трябва да видят и Етнографския музей “Дунавски риболов и лодкостроене”- единственият специализиран музей на такава тематика по цялото поречие на р. Дунав. В него са съхранени над 1500 уреди и пособия, използвани от риболовците от древни времена до днес. Тук е и най-голямото военно гробище от войните за национално обединение, изградено в един от фортовете на непревземаемата румънска крепост – Мемориал “Военна гробница – 1916 г.”. Мемориалът се намира на 10 км от Тутракан с площ 24 дка, в близост до с. Шуменци. Тук почиват костите на 8000 бойци – българи, румънци, немци и турци, участвали в сраженията за Тутраканската крепост през 1916 г. В централната част на Мемориалът се намира паметник – обелиск, на който на български, румънски, немски и турски пише: “Чест и слава на тия, които са знаели да мрат геройски за тяхното отечество”. Всяка година в началото на месец септември тук се организират възпоменателни тържества в памет на загиналите, на които присъстват техни роднини и близки от цяла България. На територията на общината се провеждат: фестивал „Огненият Дунав”; Празник на кайсията, с изложение на сортове кайсии, отглеждани в района; конкурси за различни продукти от кайсии- сладко, сладкиши, ракия; с  атракции за деца и възрастни; Никулден-празникът на рибарите в Тутракан, характерен със своята автентичност и уникалност, възстановка на рибарски обичай и конкурс за рибни ястия; Национален събор на маскарадните игри “Добруджански кукери”; Международен фестивал на мамалигата и др.

Повече може да научите на: www.tutrakan.egov.bg